RASTOVÝ CYKLUS MIHALNÍC alebo PREČO MIHALNICE VYPADÁVAJÚ

 Rast ochlpenia na ľudskom tele, a teda aj mihalníc, je vopred určený. Mihalnice rastú v rastovom cykle, na konci ktorého vypadnú, bez ohľadu na to, či sa človek svojich mihalníc nedotknete ako je mesiac dlhý, alebo či sú na nich aplikované umelé mihalnice alebo riasenka (alebo nedajbože oboje). 

     Je to prirodzený proces, vďaka ktorému mihalnice v novom cykle zas dorastú. Kľúčové je si uvedomiť, že každá mihalnica je v inej fáze rastu.

     Ak by boli všetky mihalnice v rovnakej fáze rastu, v rovnakom čase by vypadli, a teda predlžovanie mihalníc by nebolo možné, resp. veľmi náročné a obmedzené.

    Ak má váš klient pocit, že na jednom oku mu vypadli umelé mihalnice viac ako na druhom, aj to môže byť práve ten dôvod, prečo je tomu tak.

    V rastovej (anagénnej) fáze dosiahne mihalnica v priebehu 1-2 mesiacov svoju určitú dĺžku. Celý tento proces je geneticky daný a líši sa od jednej osoby ku druhej. Avšak pozor! Ak sa mihalnica nachádza vo fáze rastu a je násilne odstránená, neznamená to, že na jej mieste automaticky začína rásť nová mihalnica. Je potrebné, aby proces rastu prešiel ostatnými fázami.

     Po rastovej fáze nasleduje prechodová (katagénna) fáza. V tejto fáze, ktorá trvá cca 2-3 týždne, už mihalnice nerastú.

     Potom nasleduje najdlhšia a zároveň posledná tzv. odpočinková (telogénna) fáza. Z folikulu vyrastá nová mihalnica, ktorá postupne vytláča tú predošlú.

     Vo všeobecnosti majú mihalnice životnosť tri mesiace. Je to individuálne. Niektoré zdroje uvádzajú, že k úplnej výmene dochádza každých 6 mesiacov.

     Je veľmi dôležité s celým týmto cyklom a s jeho priebehom oboznámiť svojich klientov, aby pochopili, aký to môže mať vplyv na ich predĺžené mihalnice. Neostanú tak prekvapení, ak jedného dňa po zobudení nájdu na vankúši zo päť až desať vypadnutých mihalníc, ktoré si dali aplikovať len nedávno.

     Samozrejme, rastový cyklus nie je jediný faktor, ktorý vplýva na predčasné vypadávanie mihalníc. Príčin môže byť veľa ako napríklad nesprávna aplikácia mihalníc, staršie lepidlo, kožné ochorenia, endokrinné poruchy a mnoho iných, o ktorých si napíšeme inokedy.

     Niekedy je takmer nemožné poznať skutočnú príčinu predčasného vypadnutia mihalníc, avšak ak oboznámite klientov so všetkými možnými dôvodmi, je to to najlepšie, čo môžete pre nich (aj pre seba) urobiť.